Gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming

Voor gezinshereniging met personen die erkend werden als vluchteling of een statuut van subsidiaire bescherming hebben in België gelden specifieke voorwaarden.

Gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming

Helpdesk

Via zijn helpdesk geeft Myria juridisch en praktisch advies over gezinshereniging met erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. De helpdesk richt zich in de eerste plaats tot eerstelijnsactoren zoals maatschappelijk werkers, begeleiders, voogden, juristen en advocaten. Dit kadert in een gezamenlijk project met UNHCR, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties.

RefugeeFamily@myria.be

Stap voor stap door de procedure

Hieronder vindt u meer uitleg over de procedure voor gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming in België.