Gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming

Voor gezinshereniging met personen die erkend werden als vluchteling of een statuut van subsidiaire bescherming hebben in België gelden specifieke voorwaarden.

Gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming

Helpdesk

Via zijn helpdesk geeft Myria juridisch en praktisch advies over gezinshereniging met erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Dit werk kadert in Myria’s algemeen mandaat, en een specifiek gezamenlijk project met UNHCR, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. 

De helpdesk RefugeeFamily@myria.be richt zich tot eerstelijnsactoren zoals maatschappelijk werkers, begeleiders, voogden, juristen en advocaten die zelf een aanvraag gezinshereniging ondersteunen. Via dit e-mailadres kunnen ook algemene tekortkomingen van de procedure gemeld worden. Dit e-mailadres is niet bedoeld voor particulieren, zij kunnen terecht bij de algemene helpdesk myria@myria.be.

Opgelet, Myria begeleidt de procedure niet zelf, en zal dus ook geen ondersteuning kunnen bieden bij de indiening en opvolging van visumaanvragen gezinshereniging. Voor meer informatie, zie deze link.   

Stap voor stap door de procedure

Hieronder vindt u meer uitleg over de procedure voor gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming in België.