Sociale en economische rechten

Sociale bijstand, dringende medische hulp, een eigen bankrekening: onder bepaalde voorwaarden hebben vreemdelingen in België recht op dezelfde sociale en economische grondrechten als gewone burgers. Toch nemen overheden of bedrijven soms maatregelen die hen anders behandelen. Omdat ze zich vaak al in een kwetsbaardere situatie bevinden, is de impact ervan dan extra groot.

Verschil in behandeling

Soms dreigen bepaalde maatregelen, die vaak zijn ingegeven door besparingen, de sociale en economische grondrechten van vreemdelingen in te perken. Dat is bijvoorbeeld zo voor de toegang tot sociale bijstand voor bepaalde EU-burgers of de toegang tot een bankrekening voor bepaalde derdelanders. Ook de zogenaamde vreemdelingenretributie voor een resem administratieve verzoeken vormt een financiële barrière voor heel wat vreemdelingen.

Achterstallige lonen van derdelanders in onwettig verblijf

In 2009 stelde de Europese Unie in de zogenaamde sanctierichtlijn een aantal sancties en maatregelen vast tegen werkgevers van onwettig verblijvende onderdanen van derde landen. België zette die richtlijn om in nationaal recht met de wet 11 februari 2013. De wet geeft een reeks organisaties de bevoegdheid om in rechte op te treden om de onbetaalde lonen te recupereren van derdelanders die hebben gewerkt zonder op dat moment over verblijfspapieren te beschikken. Naast een aantal vakbonds- en werkgeversorganisaties heeft ook Myria die bevoegdheid.

Klachtenmechanisme

De organisaties kunnen in rechte optreden ook zónder het akkoord van de werknemer. De wet voorziet ook dat de overheid bij Koninklijk Besluit nog een aantal bijkomende organisaties moet aanduiden om in rechte te kunnen optreden in het kader van het klachtenmechanisme. Myria stelt vast dat dit tot op vandaag nog steeds niet gebeurde.

In onze rechtspraakdatabase vindt u onder het thema sanctierichtlijn voorbeelden van rechtspraak met betrekking tot de recuperatie van achterstallige lonen van werknemers in onwettig verblijf.

Mensenrechten: gemengd beeld voor België (persbericht) Publicatie

Mensenrechten: gemengd beeld voor België (persbericht)

8 oktober 2020

Bij het Periodiek Universeel Onderzoek van vijf jaar geleden (*) heeft België zich er bij de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties toe verbonden om de mensenrechtensituatie in ons land te verbeteren. Er zijn inderdaad inspanningen gedaan, zoals de recente eerste stappen naar een nationaal actieplan tegen racisme of minder mensen interneren  in gevangenissen zonder dat ze de juiste psychiatrische zorg krijgen.