MyriaDoc 12: Toegang tot bankdiensten en financiële inclusie voor vreemdelingen

Myria heeft de jongste jaren veel meldingen ontvangen van personen met een tijdelijke verblijfsstatus die geen (basis)bankrekening konden openen of van wie de bankrekening geblokkeerd werd of die in de onmogelijkheid verkeerden om een afspraak vast te leggen om een bankrekening te openen. Daardoor worden deze personen in onze samenleving uitgesloten aangezien een bankrekening cruciaal is om een loon te ontvangen, aankopen te doen, huur te betalen, …

In deze MyriaDoc gaat Myria dieper in op de context van deze problematiek en op hoe de antiwitwaswetgeving zich verhoudt ten opzichte van de wetgeving betreffende de basisbankdienst. Tot slot formuleert het aanbevelingen voor de bankensector en de bevoegde ministers.