De contactvergadering Internationale bescherming is een uniek overlegmoment in de sector. Ze werd jarenlang georganiseerd door het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen. Vandaar wordt er vaak nog naar verwezen als de zogenaamde “BCHV-vergadering”. In januari 2016 nam Myria de organisatie over.

Concreet? Bij het begin van elke vergadering lichten de vertegenwoordigers van de Belgische overheidsinstanties en de internationale organisaties hun statistische gegevens en de actualiteit van de afgelopen maand toe. Na die uiteenzettingen stellen de overige deelnemers vragen en ze grijpen die soms aan om dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen met de vertegenwoordigers van de overheidsinstanties. Tot slot informeren de andere organisaties op hun beurt de deelnemers over hun activiteiten.

Na de vergadering verspreidt Myria het verslag ervan via zijn website en een e-mailing. Op die manier houdt iedereen die dat wil de vinger aan de pols van de laatste ontwikkelingen rond internationale bescherming.

Deelnemers

Belgische overheid en openbare instellingen

 • Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
 • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)
 • Dienst Voogdij
 • Fedasil
 • Myria
 • Federale Ombudsman

Internationale Organisaties

 • Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR)
 • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

Verenigingen en ngo’s

 • Agentschap Integratie en Inburgering
 • Aide aux Personnes Déplacées (APD)
 • Artsen zonder grenzen
 • Association pour les Droits des étrangers (ADDE)
 • Atlas - Integratie & Inburgering Antwerpen
 • Caritas International
 • CAW Antwerpen
 • CAW Brussel 
 • Convivial 
 • Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers (CIRÉ)
 • Croix Rouge Communauté francophone
 • Dokters van de wereld
 • Jesuit Refugee Service - Belgium (JRS-B)
 • Ligue des Droits de l’Homme 
 • Medimmigrant
 • Orde van de Vlaamse Balies (OVB)
 • Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones (OBFG) 
 • Platform Kinderen op de vlucht
 • Protestants Sociaal Centrum
 • Rode Kruis Vlaanderen
 • Siréas/SASB
 • Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)
 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VWV)
 • Nansen vzw
 • BXLRefugees