ANG

ANG Algemene Nationale Gegevensbank (gegevens van de politie) 

BGV

BGV Bevel om het grondgebied te verlaten 

CGVS

CGVS Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

DVZ

DVZ Dienst Vreemdelingenzaken 

ENNHRI

ENNHRI Europese netwerk van nationale mensenrechteninstellingen 

EMN

EMN European Migration Network EU Europese Unie 

EVRM

EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

EHRM

EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens

HvJ

 HvJ Hof van Justitie van de Europese Unie 

NGO

NGO Non-gouvernementele organisatie 

IOM

IOM Internationale Organisatie voor Migratie 

RvS

RvS Raad van State 

RvV

RvV Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

SIS

SIS Schengen-informatiesysteem 

VIS

VIS Informatiesysteem over de visa