Werken bij Myria

Werken voor Myria betekent werken in een organisatie die professionalisme én mensgerichtheid combineert. Zo staat Myria garant voor een rekruterings- en personeelsbeleid dat gebaseerd is op diversiteit en gelijke kansen en dat de waarden van de organisatie weerspiegelt.

Selectieprocedure

Myria straaft ernaar om op de meest objectieve wijze de meest geschikte kandidaat voor elke functie aan te werven:

  • voor elke vacature een standaardformulier; alleen de strikt nodige contactgegevens van de kandidaat worden gevraagd;
  • transparante communicatie over loon- en arbeidsvoorwaarden;
  • streven naar redelijke aanpassingen tijdens de hele selectieprocedure voor kandidaten die dat nodig hebben;
  • om te vermijden dat leden van de selectiecommissie zich – zelfs onbewust – laten leiden door voorkeuren, gebeurt de evaluatie van schriftelijke testen anoniem;
  • alle kandidaten krijgen een antwoord in elk stadium van de procedure; niet-geselecteerde kandidaten hebben recht op feedback.

Spontane sollicitaties

Wil je werken bij Myria? Bedankt voor je belangstelling voor Myria. Helaas worden spontane sollicitaties niet behandeld.

De aanwervingsprocedure is uitsluitend gebaseerd op actuele werkaanbiedingen (zie onderaan deze pagina).

De werkaanbiedingen worden verspreid via sociale media: LinkedInFacebook en Twitter. Aarzel niet deze pagina’s te volgen.

Nieuw bij Myria

Myria vindt het belangrijk om nieuwe collega’s goed te onthalen. Hiervoor bestaat een onthaalprogramma tijdens de eerste week in de job om in een geest van vertrouwen de ploeg, de job en de manier van werken te leren kennen:

  • een gesprek met de directie
  • vormingen
  • infosessies
  • kennismakingsmomenten

Elke nieuwe collega wordt in de eerste weken begeleid door een peter of meter.

In het personeelsbeleid is er veel aandacht voor het evenwicht tussen werk en privéleven. Telewerken is mogelijk voor een aantal taken, en er is ook een gepersonaliseerd uurrooster mogelijk, aangepast aan de noden en wensen van de collega en de dienst.

Myria streeft naar marktconforme en correcte loonvoorwaarden (bruto barema’s) en extralegale voordelen. Bovendien kunnen de medewerkers rekenen op een volledige betaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, maaltijdcheques, een pensioenplan ... 

Gezondheid en werkcomfort

Myria heeft bijzondere aandacht voor welzijn op het werk en de preventie van fysieke en psychosociale risico’s. Daarop ziet met name onze interne preventieadviseur toe, in samenwerking met een externe preventiedienst en de interne vertrouwenspersonen.

Er wordt gewerkt in gezonde en comfortabele omstandigheden: de medewerkers krijgen ergonomische bureaustoelen, aangepaste verlichting en kunnen rekenen op een wekelijkse fruitbedeling.

Overleg en vorming

Via teamvergaderingen, personeelsvergaderingen, transversaal overleg, een eigen intranet en informele overlegmomenten probeert Myria te zorgen voor een transparante interne communicatie.

Er is bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden en vormingen. Collega’s hebben een breed aanbod aan interne opleidingen en worden gestimuleerd om externe opleidingen te volgen en studiedagen bij te wonen om verder te evolueren in hun functie.

Geregeld organiseert een externe instantie een enquête over de personeelstevredenheid. De bevindingen daaruit helpen om de risicopreventiemaatregelen vorm te geven en het werk, de opleidingen en zelfs de communicatie beter te organiseren.

Momenteel zijn er geen vacatures.