Werken bij Myria

Werken voor Myria betekent werken in een organisatie die professionalisme én mensgerichtheid combineert. Zo staat Myria garant voor een rekruterings- en personeelsbeleid dat gebaseerd is op diversiteit en gelijke kansen en dat de waarden van de organisatie weerspiegelt.

Selectieprocedure

We streven ernaar om op de meest objectieve wijze de best geschikte kandidaat voor elke functie aan te werven:

  • voor elke vacature een standaardformulier; enkel de strikt nodige contactgegevens van de kandidaat worden gevraagd;
  • we communiceren transparant over loon- en arbeidsvoorwaarden;
  • tijdens de hele selectieprocedure streven we ernaar om redelijke aanpassingen te voorzien voor kandidaten die dat nodig hebben;
  • om te vermijden dat leden van de selectiecommissie zich – zelfs onbewust – laten leiden door voorkeuren, gebeurt de evaluatie van schriftelijke testen anoniem;
  • alle kandidaten krijgen een antwoord in elk stadium van de procedure; niet-geselecteerde kandidaten hebben recht op feedback.

Onthaal bij Myria

Myria vindt het heel belangrijk om nieuwe medewerkers goed op te vangen. Zo krijgt iedereen een meter of peter en een onthaalgesprek met de directie.

Ons personeelsbeleid hecht ook veel belang aan een gezonde werk-privé-balans: bijvoorbeeld door mogelijkheden aan te reiken voor telewerk en een persoonlijke uurrooster, afgestemd op de noden en wensen van  de medewerker én de dienst.

We streven naar marktconforme en correcte loonvoorwaarden en extra legale voordelen (volledige betaling woonwerkverkeer openbaar vervoer , fietsvergoeding, maaltijdcheques, pensioenplan…).

Gezondheid en werkcomfort

Er is bijzondere aandacht voor welzijn op het werk en preventie van fysieke en psycho-sociale risico’s. Dit is o.m. de taak van de interne preventie-adviseur, in samenwerking met de externe preventiedienst en de  interne vertrouwenspersonen. We werken in gezonde en comfortabele omstandigheden (bv. ergonomische bureaustoelen, aangepaste verlichting, fruitbedeling).

Overleg en vorming

Via teamvergaderingen, personeelsvergaderingen, transversaal overleg , een eigen intranet en informele overlegmomenten  trachten we de informatie en communicatie zo transparant  mogelijk te maken. Geregeld organiseert een externe instantie een enquête personeelstevredenheid. De resultaten zijn leidraad voor het bijsturen van de interne organisatie. We moedigen de medewerkers aan om interne en externe vormingen te volgen om hun competenties bij te werken en te verhogen. Regelmatig houdt een externe instantie ook een enquête over de personeelstevredenheid. Met de resultaten ervan geven we richting aan interne organisatiemaatregelen.

Een stage bij Myria?

Dit zijn de voorwaarden:

  • U bent ingeschreven aan een hogeschool of universiteit.
  • De stage duurt minstens een maand en liefst twee tot drie maanden of langer.
  • Het gaat om een onbetaalde stage, maar uw transportkosten worden wel terugbetaald.

Hoe vraagt u een stage aan?

Stuur een mail naar myria@myria.be met:

  • Uw cv met informatie over uw studies, vaardigheden, eventuele stage- of werkervaring, taalkennis (Nederlands, Frans, Duits, andere talen), kennis van softwareprogramma’s,…
  • Een motivatiebrief waarin u de volgende zaken vermeldt: stageperiode, stageduur, waarom je graag een stage wil doen bij Myria, voorstel van een project of thema waaraan u wilt werken, eventueel thesisonderwerp (indien relevant).

We bekijken uw vraag en bezorgen u altijd een antwoord.