Aanbevelingen

Myria waakt over de bescherming van de rechten van vreemdelingen en van slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel in België. Als wetgeving, regels en praktijken die bescherming doorkruisen, dan doet het aanbevelingen om ze te verbeteren.

U vindt in onze databank (op termijn) alle aanbevelingen die Myria de laatste jaren deed. Welk probleem stellen ze aan de kaak, hoe daaraan te verhelpen en met welk instrumenten het effect ervan meten? Voor elke aanbeveling maken we helder de balans op.

Zoek Aanbeveling