Aanbevelingen

Myria waakt over de bescherming van de rechten van vreemdelingen en van slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel in België. Als wetgeving, regels en praktijken die bescherming doorkruisen, dan doet het aanbevelingen om ze te verbeteren.

U vindt in onze databank (op termijn) alle aanbevelingen die Myria de laatste jaren deed. Welk probleem stellen ze aan de kaak, hoe daaraan te verhelpen en met welk instrumenten het effect ervan meten? Voor elke aanbeveling maken we helder de balans op.

Zoek Aanbeveling

Een rapportageverplichting rond risico’s inzake mensenhandel invoeren in het kader van de zorgvuldigheidsplicht

20 december 2023
In de huidige wetgeving rond de verklaring van nietfinanciële informatie en in het kader van de omzetting van de richtlijn 2022/2464 rond duurzaamheidsrapportage zou België moeten opnemen dat ondernemingen specifiek dienen te rapporteren of hun activiteiten een risico inhouden voor mensenhandel en economische uitbuiting en over hoe hun beleid mensenhandel probeert te voorkomen.