Aanbevelingen

Myria waakt over de bescherming van de rechten van vreemdelingen en van slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel in België. Als wetgeving, regels en praktijken die bescherming doorkruisen, dan doet het aanbevelingen om ze te verbeteren.

U vindt in onze databank (op termijn) alle aanbevelingen die Myria de laatste jaren deed. Welk probleem stellen ze aan de kaak, hoe daaraan te verhelpen en met welk instrumenten het effect ervan meten? Voor elke aanbeveling maken we helder de balans op.

Zoek Aanbeveling

Gebruik maken van lagere bewijsstandaard in gezinshereniging - 2018/8

22 februari 2019
Naar het voorbeeld van de asielprocedure, het voordeel van de twijfel en een lagere bewijsstandaard toe te passen op procedures gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming. Een lagere bewijsstandaard, met name het voldoende achten dat deze aspecten “geloofwaardig” en “waarschijnlijk” werden gemaakt, eerder dan een absoluut bewijs te vereisen en dit zowel bij de beoordeling van de onmogelijkheid om documenten te verkrijgen (die in bepaalde gevallen ‘vermoed’ moet worden), als bij de beoordeling van de familiebanden zelf.