Terugkeer, detentie en verwijdering

Myria waakt over de grondrechten van vreemdelingen die worden vastgehouden of in een procedure van verwijdering of terugkeer zitten. Het heeft daarvoor het bezoekrecht van de administratieve detentieplaatsen en moet ook op de hoogte worden gehouden van de klachten bij de Klachtencommissie.

Bevel om het grondgebied te verlaten (BGV)

Vreemdelingen die niet (langer) voldoen aan de voorwaarden om wettig in België te verblijven, kunnen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) krijgen. 

Er zijn twee manieren om het grondgebied vrijwillig te verlaten:

  • vrijwillig vertrek: op eigen initiatief, zonder ondersteuning of begeleiding;
  • begeleide vrijwillige terugkeer: met ondersteuning en begeleiding van organisaties zoals Caritas, IOM of van de DVZ.

Voor vreemdelingen die het grondgebied moeten verlaten, kan de overheid overgaan tot een verwijdering en hen daarvoor in detentie houden:

  • als de vreemdeling zich aandient aan de grens en hem de toegang wordt geweigerd, spreken we van een terugdrijving;
  • als de vreemdeling wordt aangehouden in irregulier verblijf en geen gevolg heeft gegevens aan een BGV binnen de opgelegde termijn of een BGV heeft gekregen zonder uitvoeringstermijn.

Een verwijdering gebeurt met of zonder escorte. Dat hangt af van het feit of de vreemdeling zich al dan niet verzet tegen zijn vertrek. Een verwijdering mét escorte komt overeen met een gedwongen terugkeer of een repatriëring. De Algemene Inspectie van de federale en lokale politie (AIG) moet controleren of de begeleiders van het escorte geweld of dwang gebruiken.

Detentieplaatsen van vreemdelingen

De DVZ kan een vreemdeling in detentie houden met het oog op zijn verwijdering. Dat wordt ook administratieve detentie genoemd:

* ofwel in een van de vijf gesloten centra:

  • Transitcentrum Caricole in Melsbroek, naast de luchthaven van Zaventem
  • Repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel, naast de luchthaven van Zaventem
  • Centrum voor illegalen Vottem
  • Centrum voor illegalen Merksplas
  • Centrum voor illegalen Brugge 

* ofwel in een van de vijf INAD-centra in de luchthavens van Charleroi, Bierset, Deurne, Oostende en Wevelgem (alleen bij terugdrijvingen);

* ofwel in een alternatief voor detentie, de zogenaamde terugkeerwoningen of woonunits (alleen voor gezinnen met minderjarige kinderen).

De DVZ kan ook bepaalde categorieën van asielzoekers in detentie houden (asielaanvragen aan de grens, meervoudige asielaanvragen, asielaanvragers in Dublin-procedure …).

Myriadoc 8: Terugkeer, detentie en verwijdering Publicatie

Myriadoc 8: Terugkeer, detentie en verwijdering

4 december 2018

Dit rapport houdt het Belgische beleid op het vlak van terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen kritisch tegen het licht en presenteert recente cijfers. Net zoals Myria’s laatste migratieverslag focust het rapport op kwesties die verband houden met het recht op een gezinsleven van personen in detentie. Myria formuleert aanbevelingen om het respect voor de mensenrechten van die personen te verbeteren.

Nakende opening van gezinsunits binnen het gesloten centrum 127bis Publicatie

Nakende opening van gezinsunits binnen het gesloten centrum 127bis

10 augustus 2018

Morgen wordt het koninklijk besluit van kracht dat de voorwaarden en omstandigheden vastlegt waaronder gezinnen met minderjarige kinderen kunnen worden vastgehouden met het oog op hun verwijdering. Die kunnen voortaan dus worden vastgehouden in de gezinsunits die daar specifiek voor zijn gebouwd binnen het gesloten centrum 127bis. Myria betreurt het feit dat kinderen opnieuw worden vastgehouden en herhaalt zijn standpunt: het opsluiten van kinderen om administratieve redenen zou eenvoudigweg bij wet verboden moeten worden. Het is altijd in strijd met het belang van het kind en schadelijk voor zijn ontwikkeling.