Waarover kunt u een klacht indienen?

Myria wil elke persoon of organisatie waarmee het contact heeft een goede dienstverlening verzekeren. Bent u niet tevreden over de werking van Myria of over de kwaliteit van zijn dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen. We onderzoeken alle klachten en verbeteren onze werking waar mogelijk.

Voorbeelden van ontvankelijke klachten

 • U krijgt geen informatie of reactie van Myria bij de behandeling van een dossier.
 • De informatie die u van Myria krijgt (via zijn brochures, zijn website enzovoort) is onvolledig of onduidelijk.
 • U bent niet tevreden over de bereikbaarheid van Myria (via het onthaal, telefonisch enzovoort).
 • U moet te lang wachten op een antwoord van Myria.
 • U bent niet tevreden over het gedrag van een medewerker van Myria (tijdens een telefoongesprek, tijdens een bezoek enzovoort).
 • U ondervindt een toegankelijkheidsprobleem met de website van Myria.

Voorbeelden van niet-ontvankelijke klachten

 • Anonieme klachten
 • Niet-gemotiveerde klachten (u moet uw redenen duidelijk omschrijven)
 • Klachten over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden
 • Klachten over feiten die niet tot de bevoegdheid van Myria behoren.
 • Klachten over feiten waarvoor er administratieve beroepsprocedures bestaan
 • Klachten over feiten waarvoor een beroep is ingediend bij een rechtscollege (Arbeidsgerechten, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Raad van State enzovoort)
 • Klachten over feiten waarvoor al een procedure bij de Federale Ombudsman is opgestart
 • Klachten over een algemeen standpunt van Myria met betrekking tot een van zijn drie opdrachten

Opgelet

Dient u een klacht bij Myria in, dan wordt de termijn om een beroep in te dienen bij de Raad van State en bij de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht daardoor niet opgeschort.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Dat kan op verschillende manieren:

 • Vul het contactformulier onderaan deze pagina in.
 • Vul het Word-document of de pdf van ons klachtenformulier in (elektronisch of met de hand), druk het document af en verzend het naar: Myria, Koningsstraat 138, 1000 Brussel.

U ontvangt binnen de vijftien dagen een ontvangstmelding. 

Is uw klacht ontvankelijk, dan wordt hij overgemaakt aan de bevoegde dienst van Myria. Die zal de klacht bestuderen en u binnen de dertig werkdagen een gemotiveerd antwoord geven.

Bent u nog niet tevreden?

Dan kunt u op verschillende manieren een zogenaamde tweedelijnsklacht indienen bij de federale Ombudsman.

Stuur ons uw klacht

Wilt u een klacht indienen over de werking van Myria of de kwaliteit van zijn dienstverlening, gebruik dan dit formulier.

Alle velden verplichtMyria hecht veel belang aan respect voor uw persoonlijke gegevens. We gebruiken uw gegevens alleen om u opnieuw te contacteren met betrekking tot uw klacht. Hebt u klachten over de manier waarop Myria met uw gegevens omgaat of wilt u uw gegevens laten schrappen of aanpassen? U vindt meer info over de te volgen procedure in onze privacyverklaring.