Toegang tot het grondgebied

Burgers uit landen van de Schengenzone en de Europese Economische Ruimte hebben geen visum nodig om toegang te krijgen tot het Belgische grondgebied. De meeste anderen wel. Wie een visum krijgt en voor hoe lang, regelden de EU-lidstaten in een gemeenschappelijk Europees visumbeleid.

Visa voor kort verblijf: minder dan 3 maanden

Visa voor kort verblijf worden ook wel Schengenvisa genoemd. Met zo’n visum reis je in principe in de hele Schengenzone vrij rond. Wie een visum voor kort verblijf wil aanvragen, doet dat bij de diplomatieke vertegenwoordiging van de lidstaat waarnaar hij het eerst wil reizen. Heeft die geen vertegenwoordiging? Dan kan een andere EU-lidstaat de aanvraag in zijn plaats behandelen.

Visa voor lang verblijf: langer dan 3 maanden

Visa voor lang verblijf zijn een nationale bevoegdheid. Wie zo’n visum voor België wil aanvragen, kan dat alleen bij de Belgische diplomatieke posten in het buitenland doen. Die sturen de aanvraag dan door naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De DVZ beslist of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet of dat er verder onderzoek nodig is.

Myriadoc 9: Een nieuw paradigma voor het Europees asielmodel? Publicatie

Myriadoc 9: Een nieuw paradigma voor het Europees asielmodel?

10 juli 2019

Het Europees asielmodel impliceert afspraken tussen de lidstaten en een zekere solidariteit over wie de verantwoordelijkheid opneemt voor de behandeling van verzoeken om internationale bescherming. Die solidariteit verdeelt de Europese Unie. Tegelijk lijkt er een heuse paradigmawissel aan de gang. Zo focussen de voorbije jaren een resem Europese beleidsmaatregelen meer en meer op het inperken van de ‘irreguliere’ instroom van asielzoekers naar de EU en het uitbesteden of externaliseren van asielverantwoordelijkheden naar landen buiten de EU.

Myriatics 10: 1997-2017: een balans van twee decennia immigratie in België (persbericht) Publicatie

Myriatics 10: 1997-2017: een balans van twee decennia immigratie in België (persbericht)

9 oktober 2018

In deze twee decennia van migratie in België hebben er zich talrijke veranderingen voorgedaan. Het einde van de jaren 1990 wordt gekenmerkt door een toenemende immigratie van vreemdelingen in België. Het aantal immigraties van vreemdelingen heeft immers een historisch hoog peil bereikt, met in sommige jaren bijna 140.000 jaarlijkse binnenkomsten. Achter die versnelling van de migratiebewegingen naar en vanuit België zijn diverse migratiedynamieken aan het werk.