Toegang tot het grondgebied

Burgers uit landen van de Schengenzone en de Europese Economische Ruimte hebben geen visum nodig om toegang te krijgen tot het Belgische grondgebied. De meeste anderen wel. Wie een visum krijgt en voor hoe lang, regelden de EU-lidstaten in een gemeenschappelijk Europees visumbeleid.

Visa voor kort verblijf: minder dan 3 maanden

Visa voor kort verblijf worden ook wel Schengenvisa genoemd. Met zo’n visum reis je in principe in de hele Schengenzone vrij rond. Wie een visum voor kort verblijf wil aanvragen, doet dat bij de diplomatieke vertegenwoordiging van de lidstaat waarnaar hij het eerst wil reizen. Heeft die geen vertegenwoordiging? Dan kan een andere EU-lidstaat de aanvraag in zijn plaats behandelen.

Visa voor lang verblijf: langer dan 3 maanden

Visa voor lang verblijf zijn een nationale bevoegdheid. Wie zo’n visum voor België wil aanvragen, kan dat alleen bij de Belgische diplomatieke posten in het buitenland doen. Die sturen de aanvraag dan door naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De DVZ beslist of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet of dat er verder onderzoek nodig is.