Nationaliteit

De Belgische nationaliteit verwerf je door toekenning of door verkrijging. Dat is geregeld in het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN). De toekenning is automatisch en gebeurt meestal bij minderjarigen. Die worden Belg door afstamming, adoptie of omdat ze in België zijn geboren. De verkrijging kan via twee procedures.

Procedure van verklaring

Nadat de gemeente alle nodige stukken van het dossier heeft ontvangen, beslist het parket over de aanvraag. Voldoet die aan de wettelijke voorwaarden? Dan heeft de aanvrager recht op de Belgische nationaliteit. Weigert het parket de nationaliteit? Dan is er beroep mogelijk bij een rechtbank.

Naturalisatie

De Naturalisatiecommissie van de Kamer beslist over de aanvraag. De procedure is een gunstregeling en betreft vandaag alleen uitzonderlijke situaties: verdiensten aan België op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak. De naturalisatieprocedure duurt meestal veel langer dan de procedure van verklaring. Weigert de commissie de aanvraag? Dan is er geen beroep mogelijk.