Katern “Economische migratie, vrij verkeer en studenten”

Migratie in cijfers en in rechten 2023: het jaarverslag van Myria

De katern Economische migratie, vrij verkeer en studenten behandelt cijfers over economische migratie, studentenmigratie en detacheringen. Daaruit blijkt dat economische migratie in de lift zit, met onder meer een forse stijging van het aantal gecombineerde vergunningen. Ook wordt er ingegaan op het aantal gedetacheerde arbeidskrachten in België. Myria stelt voorts vast dat er bijkomende garanties nodig zijn rond de gecombineerde vergunning. Het gaat in op de richtlijn over de gecombineerde vergunning, met de door de Europese Commissie voorgestelde herziening. Die zou onder meer toelaten dat werknemers gemakkelijker van werkgever kunnen veranderen. Ook komt de aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning in België aan bod, die weinig transparant is voor de arbeidsmigrant. Tot slot bespreekt Myria het ingevoerde zoekjaar voor studenten, en de problemen die zich stelden bij de statuutswijziging naar arbeidsmigrant.

Lees hier het persbericht over de katern Economische migratie, vrij verkeer en studenten

Katern “Bevolking en bewegingen”

Migratie in cijfers en in rechten 2023: het jaarverslag van Myria

In de katern Bevolking en bewegingen focust Myria achtereenvolgens op de bevolking in België op 1 januari 2022, op de migratiebewegingen van en naar België in 2021, op de personen die in 2021 een eerste verblijfstitel hebben gekregen (volgens hun nationaliteit en hun migratiemotief) en op de statuutswijzigingen van derdelanders.

De voorbije jaren werden gekenmerkt door de gezondheidsrestricties op het vlak van verplaatsingen. Zo namen de migratiebewegingen van vreemdelingen en Belgen in 2020 af met 19%. In 2021 deed er zich een toename voor van de immigraties (+18%), om een niveau te bereiken dat toch nipt onder dat van 2019 lag. 

Katern “Humanitaire en medische regularisatie”

Migratie in cijfers en in rechten 2023: het jaarverslag van Myria

In de katern Humanitaire en medische regularisatie stelt Myria de cijfers over humanitaire en medische regularisaties voor, met name die over de aanvragen, de beslissingen en de voornaamste nationaliteiten. Ook formuleert het een aanbeveling ter zake. In 2022 werden er 2.038 personen geregulariseerd om humanitaire redenen, 10% minder dan in 2021. Tussen 2020 en 2022 is het aantal geregulariseerde personen zo gedaald van 3.500 naar iets meer dan 2.000. In dezelfde periode is het aantal personen aan wie het verblijf werd geweigerd toegenomen van 2.500 naar 3.250 personen.

Lees hier het persbericht over de katern Humanitaire en medische regularisatie.

Katern “Toegang tot het grondgebied”

Migratie in cijfers en in rechten 2023: het jaarverslag van Myria

In de katern Toegang tot het grondgebied stelt Myria de voornaamste cijfers voor rond visa kort en lang verblijf maar ook rond de verschillende motieven en nationaliteiten die in 2022 in het oog sprongen. Na twee jaren waarin de impact van de reisbeperkingen sterk voelbaar was, levert 2022 interessante inzichten op over de toegang tot het Belgische grondgebied in een jaar post-corona. Hoewel het aantal aanvragen voor visa kort verblijf (visa C) vorig jaar sterk is toegenomen in vergelijking met 2020 en 2021, blijft het lager dan tijdens de jaren voor de pandemie. Het aantal aanvragen voor visa lang verblijf (visa D) van zijn kant neemt sinds 2020 toe, en bereikt zelfs een niveau dat hoger ligt dan voor het begin van de gezondheidscrisis.

Lees hier het persbericht over de katern Toegang tot het grondgebied.