Contrasterende evoluties bij de aanvragen voor visa kort en lang verblijf

Na twee jaren waarin de impact van de reisbeperkingen sterk voelbaar was, levert 2022 interessante inzichten op over de toegang tot het Belgische grondgebied in een jaar post-corona.  

Hoewel het aantal aanvragen voor visa kort verblijf (visa C) vorig jaar sterk is toegenomen in vergelijking met 2020 en 2021, blijft het lager dan tijdens de jaren voor de pandemie. Het aantal aanvragen voor visa lang verblijf (visa D) van zijn kant neemt sinds 2020 toe, en bereikt zelfs een niveau dat hoger ligt dan voor het begin van de gezondheidscrisis.

Minder visa kort verblijf toegekend voor economische en studentenmigratie en voor toerisme dan pre-corona

Met 45% minder visa kort verblijf die zijn toegekend voor toerisme tussen 2019 en 2022 en 34% minder voor economische en studentenmigratie zijn deze twee categorieën na de pandemie nog niet opnieuw uit het dal geklommen. Het aantal visa C dat om gezinsredenen wordt toegekend daarentegen is in 2022 bijna terug op een niveau dat voor de COVID-19-crisis werd vastgesteld. De voornaamste begunstigden van deze visa kort verblijf zijn overigens Indiërs en Marokkanen.  

Duidelijke toename aantal visa lang verblijf die zijn toegekend om economische redenen

In 2022 was het motief gezinsmigratie goed voor de meeste (43%) visa lang verblijf, alle nationaliteiten samengenomen. Studentenmigratie staat op de tweede plaats, gevolgd door economische migratie. Die laatste categorie vertoont sinds 2021 een duidelijk stijgende tendens (2.500 visa extra toegekend). Daarbij gaat het vooral om drie nationaliteiten: de aantallen visa D die aan Turken, Marokkanen en Tunesiërs zijn toegekend verdubbelden bijna tussen 2021 en 2022. 

Vaker weigeringen bij aanvragen om humanitaire redenen

In 2022 werd 43% van de visa kort verblijf om humanitaire of medische redenen geweigerd, bij visa lang verblijf voor humanitaire redenen was dat 44%. Wanneer alle visa samen worden genomen, is dat de categorie waarbinnen visa het vaakst worden geweigerd.