Mensenhandel en mensensmokkel

Myria heeft sinds 1995 de opdracht om het Belgische beleid inzake mensenhandel te stimuleren en op te volgen. In 2005 breidde de wetgever die opdracht uit tot mensensmokkel.

Onafhankelijke Nationaal Rapporteur

Myria publiceert een onafhankelijk en openbaar jaarverslag waarin het de evolutie en de resultaten van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel evalueert. Het maakt dat jaarverslag over aan de regering en aan het parlement. Het kritische verslag geeft een belangrijke impuls en ondersteuning aan alle veldwerkers.

Actueel

Mensenrechten: gemengd beeld voor België (persbericht) Publicatie

Mensenrechten: gemengd beeld voor België (persbericht)

8 oktober 2020

Bij het Periodiek Universeel Onderzoek van vijf jaar geleden (*) heeft België zich er bij de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties toe verbonden om de mensenrechtensituatie in ons land te verbeteren. Er zijn inderdaad inspanningen gedaan, zoals de recente eerste stappen naar een nationaal actieplan tegen racisme of minder mensen interneren  in gevangenissen zonder dat ze de juiste psychiatrische zorg krijgen.