Mensenhandel en mensensmokkel

Myria heeft sinds 1995 de opdracht om het Belgische beleid inzake mensenhandel te stimuleren, te coördineren en op te volgen. In 2005 breidde de wetgever die opdracht uit tot mensensmokkel.

Onafhankelijke Nationaal Rapporteur

Myria publiceert een onafhankelijk en openbaar jaarverslag waarin het de evolutie en de resultaten van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel evalueert. Het maakt dat jaarverslag over aan de regering en aan het parlement. Het kritische verslag geeft een belangrijke impuls en ondersteuning aan alle veldwerkers.

Actueel

VN-Kinderrechtencomité vraagt dringend meer aandacht voor kwetsbare kinderen in België Publicatie

VN-Kinderrechtencomité vraagt dringend meer aandacht voor kwetsbare kinderen in België

7 februari 2019

Op 7 februari 2019 publiceerde het VN-Kinderrechtencomité 55 aanbevelingen aan België. Dat deed het na zijn 80ste zitting in Genève waar het de situatie van de rechten van het kind in België op 24 en 25 januari besprak. Het Comité vraagt het einde van de opsluiting van migrantenkinderen. Het vraagt ook de inclusie van kinderen met een handicap in het regulier onderwijs en een effectief kosteloos onderwijs. Ook de grote kinderarmoede en de sterke regionale verschillen op dat gebied in België baren het Comité zorgen.

Mensenhandel: evolutie gedurende een kwarteeuw globalisering Artikel

Mensenhandel: evolutie gedurende een kwarteeuw globalisering

5 december 2018

Lors de la séance académique portant sur la lutte contre la traite des êtres humains du 5 décembre 2018 au Palais royal, le directeur de Myria, François De Smet, a eu l’honneur de prendre la parole. Cet événement a été organisé à l’occasion du 25ème anniversaire du décès de S.M. le Roi Baudoin et a rassemblé près de 200 participants (issus du monde politique, associatif, judiciaire, policier…). Le Roi Albert II et la famille royale y étaient bien entendu présents.