De strijd tegen de mensenhandel en mensensmokkel becijferd: een blik op de voorbije tien jaar

In de afgelopen tien jaar werden 3.549 inbreuken mensenhandel vastgesteld door de politiediensten, gemiddeld dus 1 per dag:

  • De voornaamste gedetecteerde inbreuken hebben betrekking op economische (1.665) en seksuele uitbuiting (1.654). Samen zijn deze twee vormen van mensenhandel goed voor 94% van alle vaststellingen.
  • Onder dwang gepleegde misdrijven en uitbuiting van de bedelarij zijn, met respectievelijk 116 en 108 inbreuken, samen goed voor 6% van het totaal.
  • In tien jaar werden slechts 6 gevallen van orgaanhandel vastgesteld door de politiediensten.
De strijd tegen de mensenhandel en mensensmokkel becijferd: een blik op de voorbije tien jaar

In de afgelopen tien jaar zijn er 3.976 strafzaken bij de correctionele parketten binnengekomen inzake mensensmokkel.

De helft van deze strafzaken (1.997) werd geregistreerd in het rechtsgebied Gent die de correctionele parketten van Oost- en West-Vlaanderen omvat. De gerechtelijke gebieden Brussel en Antwerpen zijn goed voor respectievelijk 852 (21%) en 651 (16%) nieuwe strafzaken.