Het financiële onderzoek kan nuttig zijn bij de ketenaanpak. In haar aanbevelingen vraagt de parlementaire commissie om grootschalige financiële onderzoeken op te nemen in een ketenbenadering voor het ontmantelen van grote internationale netwerken (“follow the money”) (aanbeveling 13). In Myria’s jaarverslag van 2019 is dat uitgebreid aan bod gekomen.
Volgens een magistraat kunnen de opdrachtgevers ook grote bedrijven met een internationale reputatie zijn die niet failliet gaan en de situaties van mensenhandel mee gefaciliteerd hebben. Indien het onderzoek ver genoeg gaat op de ketenladder, dan kunnen er binnen deze bedrijven doorgaans goederen worden teruggevonden om in beslag te nemen. Een bijkomend effect is dat zoiets een signaalfunctie heeft naar andere Belgische bedrijven toe. Die worden zo aangespoord om te controleren met welke onderaannemers zij samenwerken.
Bepaalde goede praktijken – die ook vermeld zijn in het kader van de parlementaire commissie – bestaan al, zoals de “kaalplukcel” van de politie die in grotere dossiers systematisch vanaf het begin wordt ingezet om zo snel mogelijk over te gaan tot inbeslagnames. Deze samenwerking zou moeten worden aangemoedigd.
Daarnaast vormt de berekening van het vermogensvoordeel door de arbeidsinspectie op basis van de schatting van onder meer de niet-betaalde lonen een relevant aspect van het financiële onderzoek. Dat kan nadien ook van een grote meerwaarde zijn voor een eventuele compensatie van de slachtoffers.