Er is meer specialisatie nodig bij eerstelijnsdiensten die bevoegd zijn voor mensenhandel, zoals ECOSOC-teams en de FGP, om het vertrouwen te winnen van bepaalde groepen slachtoffers die worden aangetroffen binnen risicosectoren. Onder hen bevinden zich vaak kwetsbare groepen zonder agency in uitbuitingssituaties, zoals illegaal tewerkgestelde Vietnamezen. De eerstelijnsdiensten moeten blijvend worden gesensibiliseerd om dergelijke situaties als mensenhandel te detecteren. De rol van deze diensten is daarbij essentieel, aangezien zij vaak de enige zijn die deze bijzonder kwetsbare groepen slachtoffers kunnen detecteren en bevrijden uit hun erbarmelijke situaties. De autoriteiten moeten zich ervan bewust zijn dat de eerstelijnsdiensten op dat vlak een essentiële rol spelen.