Zoek Aanbeveling

27 Aanbevelingenen Gevonden

Een rapportageverplichting rond risico’s inzake mensenhandel invoeren in het kader van de zorgvuldigheidsplicht

20 december 2023
In de huidige wetgeving rond de verklaring van nietfinanciële informatie en in het kader van de omzetting van de richtlijn 2022/2464 rond duurzaamheidsrapportage zou België moeten opnemen dat ondernemingen specifiek dienen te rapporteren of hun activiteiten een risico inhouden voor mensenhandel en economische uitbuiting en over hoe hun beleid mensenhandel probeert te voorkomen.

Garanderen dat FGP-secties mensenhandel in grote arrondissementen zich ook specialiseren in economische uitbuiting

20 december 2023
Om in grote dossiers inzake mensenhandel gerelateerd aan sociale dumping uitvoerige onderzoeken te voeren, hebben de arbeidsauditeurs de medewerking van zowel de diensten van de sociale inspectie als de secties mensenhandel bij de federale gerechtelijke politie (FGP) nodig. Daartoe moeten deze FGP-secties mensenhandel zich ook specialiseren in economische uitbuiting, zoals dat in sommige regio’s in Vlaanderen al gebeurt.