Om in grote dossiers inzake mensenhandel gerelateerd aan sociale dumping uitvoerige onderzoeken te voeren, hebben de arbeidsauditeurs de medewerking van zowel de diensten van de sociale inspectie als de secties mensenhandel bij de federale gerechtelijke politie (FGP) nodig. Daartoe moeten deze FGP-secties
mensenhandel zich ook specialiseren in economische uitbuiting, zoals dat in sommige regio’s in Vlaanderen al gebeurt.
Dergelijke grote onderzoeken vereisen meer gespecialiseerde onderzoekstechnieken door de FGP, zoals telefoontaps en onderzoeken van sociale media. Op deze wijze werken zij niet alleen voor het parket maar ook voor het arbeidsauditoraat. Dat resulteert in een nauwere samenwerking met de diensten van de arbeidsinspectie en het arbeidsauditoraat, wat leidt tot een grote expertise bij de aanpak van economische uitbuiting en een betere detectie van grotere dossiers.

Daarvoor moet er eveneens voldoende capaciteit bij de FGP-secties mensenhandel gegarandeerd zijn. In verschillende arrondissementen, waaronder Luik en
Brussel, heeft de FGP evenwel onvoldoende capaciteit om een rol te spelen in de strijd tegen mensenhandel met het oog op economische uitbuiting. In Charleroi
bestaat er zelfs geen FGP-cel mensenhandel meer.

De beleidskeuzes van de parketten en de auditoraten kunnen dan soms op dat vlak eveneens relevant zijn. Dat alles leidt tot een verschillende aanpak en de facto tot
een andere beeldvorming van dossiers mensenhandel met het oog op economische uitbuiting binnen deze arrondissementen.