Volgens meerdere arbeidsauditeurs kunnen sociale dumping en mensenhandel hand in hand gaan. Het is essentieel dat alle arbeidsauditoraten en bevoegde eerstelijnsdiensten errond worden gesensibiliseerd dat sociale dumping in een aantal gevallen ook kan leiden tot de opstart van dossiers mensenhandel.
De ketenaanpak kan een belangrijk hulpmiddel vormen bij de aanpak van een dergelijk systeem van opdrachtgevers met onderaannemingen. Hoe hoger gesitueerd op de ladder, hoe zwaarder de bewijslast valt en hoe vaker de opdrachtgever juridisch beter ingedekt is. Daarom pleiten meerdere magistraten voor meer juridische regelgeving rond de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers.
Het concept van mededaderschap in het kader van mensenhandel kan volgens meerdere arbeidsauditeurs eveneens een instrument zijn om hogerop in de keten te geraken. De opdrachtgever moet daarbij “wetens en willens” handelen. De magistraten slagen er niet altijd in om de malafide rol van de opdrachtgever aan te tonen, maar moeten proberen te bewijzen dat de opdrachtgever op de hoogte was van de slechte werkomstandigheden. Daarover bestaat al rechtspraak dankzij een dossier rond mensenhandel waarbij de opdrachtgever door controles van de diensten van de sociale inspectie op de hoogte was van de uitbuitingssituatie.
Een systeem van verplichte zelfregulering met rapportageverplichtingen in het verlengde van de regelgeving rond due diligence (zie infra) zou kunnen helpen om bij eventuele latere vaststellingen van mensenhandel toch dat aspect “wetens en willens” in het kader van mededaderschap te bewijzen. Zo zou het mogelijk kunnen worden om bepaalde controlesystemen te  ontwikkelen, eventueel via zelfregulering, zodat de opdrachtgever achteraf niet meer kan ontkennen dat hij op de hoogte was van de mistoestanden.