Uitbuitingssituaties kunnen maar worden gedetecteerd als er voldoende proactieve controles binnen de risicosectoren plaatsvinden. Daarvoor moet de capaciteit van de ECOSOC-teams van de inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en van de betrokken politiediensten worden versterkt. De Bijzondere parlementaire commissie mensenhandel en mensensmokkel van 2022-2023 heeft in verschillende
aanbevelingen daarop de aandacht gevestigd.

De ECOSOC-teams vervullen een cruciale rol bij de detectie van feiten en slachtoffers van mensenhandel. Volgens de ECOSOC-directeur waren maar 25% van de in 2021 afgehandelde onderzoeken het resultaat van een ECOSOC-initiatief, dus van een controle binnen risicosectoren. Dat beperkte aantal kan alleen worden opgetrokken als er meer systematisch en meer uitgebreid zou kunnen worden  gecontroleerd binnen die risicosectoren. Zo had Luik in 2022 maar twee  ECOSOCinspecteurs en een deeltijdse teamchef. Dat was ook het geval in Henegouwen.

Tijdens multidisciplinaire controles zijn de politiediensten vanuit hun ondersteunende rol van een grote meerwaarde voor de diensten van de sociale inspectie. De politie
garandeert de veiligheid van de inspecteurs maar daarnaast hebben zij elk hun eigen bevoegdheden en rollen die elkaar versterken. Zo kan de politie de werkgever
meenemen naar het politiekantoor, zodat de werkgever de slachtoffers niet verder beïnvloedt en de politie beter het vertrouwen van de slachtoffers kan winnen.