België heeft nood aan een wettelijke zorgvuldigheidsplicht voor ondernemingen die actief zijn in België, al dan niet in het kader van de omzetting van de toekomstige Europese richtlijn. De Belgische overheid zou in dat verband moeten onderzoeken welk systeem het meest geschikt is voor ons land door de mogelijkheden te analyseren in de buurlanden die deze verplichting al invoerden. Bij de invoering moet erover worden gewaakt dat de zorgvuldigheidsplicht effectief is en er voldoende controlemechanismen worden geïmplementeerd, zodat deze verplichting in de praktijk voortdurend en continu wordt toegepast door ondernemingen en geen eenmalige jaarlijkse verplichting blijft. De zorgvuldigheidsplicht zou ook een belangrijk element kunnen zijn bij het toekennen van overheidsopdrachten.
Bij de invoering van een verplichting inzake due diligence dient er in voldoende tools te worden voorzien om ondernemingen daarbij te ondersteunen.