Myria streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.myria.be.

Niveau van naleving

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) deed een audit op 3/6/2024. Uit het auditrapport blijkt dat de website niet toegankelijk is.

Ontoegankelijke inhoud

De vereenvoudigde audit bepaalt welke inhoud niet toegankelijk is.

Voorgestelde alternatieven 

De alternatieven worden bepaald in de vereenvoudigde audit.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je toch een toegankelijkheidsprobleem met de website?

Meld dit dan aan myria@myria.be, en geef ook de locatie (link) van de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen. 

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord van Myria op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd?

Dan kan je in eerste instantie een klacht indienen via de website van Myria. Ben je nog niet tevreden? Dan kan je op verschillende manieren een zogenoemde tweedelijnsklacht indienen bij de federale Ombudsman:

Per post: de federale Ombudsman, Leuvenseweg 48/bus 6, 1000 Brussel
Telefonisch (gratis): 0800 999 62 
Per e-mail: contact@federaalombudsman.be
Via de website: www.federaalombudsman.be

Verbeteringsplan

Het verbeteringsplan zal worden bepaald op basis van de audit.

Deze verklaring is opgesteld op 22/05/2024.

De laatste beoordeling van de verklaring vond plaats op 17/6/2024.