In de huidige wetgeving rond de verklaring van nietfinanciële informatie en in het kader van de omzetting van de richtlijn 2022/2464 rond duurzaamheidsrapportage zou België moeten opnemen dat ondernemingen specifiek dienen te rapporteren of hun activiteiten een risico inhouden voor mensenhandel en economische uitbuiting en over hoe hun beleid mensenhandel probeert te voorkomen. Ondernemingen rapporteren daarbij over de risico’s in hun eigen activiteiten en over deze in hun waardeketen. Ondernemingen moeten duidelijk weten waarover en hoe ze precies moeten rapporteren en dat er gebruik kan worden gemaakt van bepaalde rapportagestandaarden. Daarnaast moet de rapportage online worden gepubliceerd op de website van de ondernemingen en in een nationaal register, zodat er voldoende transparantie is voor de consumenten, investeerders en andere belanghebbenden. De informatie die ondernemingen daarbij vrijgeven zou kunnen worden gebruikt in een onderzoek naar mensenhandel en economische
uitbuiting.