Belg worden: procedures om de nationaliteit te verwerven

De nationaliteitsregelgeving is sinds 2013 grondig hervormd. Je kan nu op drie verschillende manieren Belg worden: via een automatische toekenning als je jonger bent dan 18 jaar, via de algemene procedure van de nationaliteitsverklaring of via een uitzonderlijke naturalisatieprocedure. Deze brochure legt de verschillende procedures eenvoudig uit.

Deze brochure geeft inleidende informatie over hoe je de Belgische nationaliteit krijgt. Ze verduidelijkt met handige schema’s de verschillende procedures, somt de voorwaarden op die je moet vervullen, verklaart een aantal begrippen en vertelt je hoe je de nationaliteit precies moet aanvragen.

De brochure geeft inleidende informatie rond de verkrijging van de nationaliteit maar ze vervangt geen individueel advies. Er is ook een meer uitgebreide brochure beschikbaar.

Erratum

Op pagina 13 van de papieren brochure staat bij de uitleg over het bewijs dat de verzoeker moet leveren van zijn bijdrage aan de Belgische arbeidsmarkt:

> gedurende de voorbije 5 jaar ongeveer 22 maanden (voltijds) gewerkt hebben […]

Preciezer is:

> gedurende de voorbije 5 jaar 468 dagen (voltijds) gewerkt hebben […]

In een volgende druk van de brochure wordt die precisering uiteraard mee opgenomen.