Volgens de cijfers van Statbel hebben 48.482 personen de Belgische nationaliteit verworven in de loop van 2022, 24% meer dan in 2021 maar minder dan tijdens de piek in het begin van de eeuw.

Vreemdelingen die de Belgische nationaliteit verwerven komen voornamelijk uit derde landen zoals Marokko, Syrië en Irak. De nieuwe Belgen afkomstig uit de EU-27 zijn in de minderheid (25%), binnen deze groep zijn de voornaamste nationaliteiten de Roemenen, Polen en Italianen. De stijging die globaal wordt vastgesteld doet zich voor bij de meeste nationaliteiten. De sterkste stijging is er evenwel voor Turken die Belg zijn geworden, hun aantal verdubbelt nagenoeg ten opzichte van 2021 en is van het hoogste niveau sinds de hervorming van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Het aantal verwervingen van de Belgische nationaliteit volgens herkomst is onder meer sterk afhankelijk van het aantal personen met een niet-Belgische nationaliteit die in België verblijven, en die dus mogelijk de Belgische nationaliteit kunnen verwerven. Om hiermee rekening te houden kan men de waarschijnlijkheid om Belg te worden nagaan, dit gaat om het aantal verwervingen van de Belgische nationaliteit in de loop van een jaar ten opzichte van de totale populatie met een niet-Belgische nationaliteit zoals vastgesteld aan het begin van dat jaar. Dat resulteert in een aantal nieuwe Belgen per 100 vreemdelingen. 

De waarschijnlijkheidsgraad om de Belgische nationaliteit te verwerven bedroeg in 2022 gemiddeld 2,6 nieuwe Belgen per 100 vreemdelingen, al varieert deze sterk van regio tot regio. De waarschijnlijkheid om Belg te worden is globaal genomen groter bij onderdanen uit derde landen dan bij EU-burgers. Het is minder waarschijnlijk dat EU-burgers die van de vrijheid van vestiging in de EU genieten de Belgische nationaliteit wensen te verwerven dan onderdanen van derde landen. Al is er een subtiel verschil tussen de EU-14 (0,6%) en de nieuwe EU-lidstaten (2%).