Hoewel tegen het vonnis beroep werd aangetekend, is Myria verheugd over die beslissing die de rechten van deze werknemers (van wie sommigen al van het grondgebied verwijderd waren en zonder Myria’s tussenkomst dus moeilijk hun rechten hadden kunnen laten gelden) volop erkent.

Ook hebben drie nieuwe organisaties (Fairwork Belgium, CIRÉ en Foyer) voortaan de wettelijke bevoegdheid om in rechte op te treden om onbetaalde lonen van derdelandse werknemers in onwettig verblijf op te eisen (koninklijk besluit van 14 juli 2022, B.S. 21/09/2022).

Bijna tien jaar na de omzetting van de sanctierichtlijn in Belgisch recht komen zij zo mee op de lijst van organisaties, waaronder Myria en werknemers- en werkgeversorganisaties, die van meet af aan die bevoegdheid hebben. Myria is tevreden met deze stap vooruit, waarvoor het al vele jaren pleit.