Over UNHCR

UNHCR, Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, heeft als opdracht het internationale optreden ter bescherming van vluchtelingen aan te sturen en te coördineren en, in samenwerking met nationale autoriteiten, oplossingen aan te reiken voor de wereldwijde vluchtelingenproblematiek. Vanwege de essentiële rol die het gezinsleven speelt voor vluchtelingen vanwege hun specifieke situatie en voor een geslaagde integratie, heeft UNHCR een direct belang en bevoegdheid in de monitoring van-, en het adviseren rond de nationale gezinsherenigingsprocedures. 

Gezinshereniging

Myria is de operationele partner van UNHCR België voor de materie gezinshereniging met personen die internationale bescherming genieten in België. Het bemiddelt daartoe met de relevante overheidsinstanties en werkt als platform voor de eerstelijnsactoren. Via zijn helpdesk verleent het ook gespecialiseerd juridisch en praktisch advies en volgt het individuele dossiers op. Het werkt daarvoor altijd samen met eerstelijnspartners.

Platform

Daarnaast doet Myria dienst als platform door als spreekbuis op te treden voor deze partners en als bemiddelaar tussen de verschillende betrokken actoren. Minstens één keer per jaar wordt een vergadering georganiseerd met de relevante instanties (UNHCR, Dienst Vreemdelingenzaken en Buitenlandse Zaken), alsook een vergadering met de verschillende partners. Myria staat ook permanent ter beschikking van UNHCR België voor actuele informatie binnen het thema. Tenslotte tracht Myria het recht op gezinsleven van deze doelgroep te verdedigen door beleidsaanbevelingen te doen ten aanzien van de betrokken instanties en overheden.