De kostprijs van het vliegtuigticket is vaak vrij hoog. Bovendien moeten er nog andere uitgaven gedaan worden.

Bepaalde organisaties kunnen uw familieleden hulp verlenen bij het organiseren van hun reis. De IOM-delegaties (Internationale Organisatie voor Migratie) verlenen logistieke bijstand aan uw familieleden, in het bijzonder aan niet-begeleide minderjarigen.

Verder verstrekken bepaalde instellingen gunstige leningen om de reis van de familieleden in het kader van een gezinshereniging te financieren. CREDAL kan leningen toestaan voor zij die in het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

CREDAL: COOPÉRATIVE DE CRÉDIT ALTERNATIF 

GROUPE CREDAL

Place de l’Université 16
1348 Louvain-la-Neuve
T 010 48 33 50
credal@credal.be

ANTENNE BRUXELLES

Centre Dansaert
Rue d’Alost 7
1000 Bruxelles
T 02 213 38 31

ANTENNE CHARLEROI

Rue Monceau-Fontaine 42 box 18
6031 Monceau-sur-Sambre
T 071 32 81 32

ANTENNE LIÈGE

Rue Pierreuse 25
4000 Liège
T 04 221 11 74

ANTENNE NAMUR

Rue du Lombard 2
5000 Namur
T 081 84 94 70