Behalve de absoluut noodzakelijke inschrijving bij de gemeente binnen de 8 werkdagen na hun aankomst in België, zijn er nog andere belangrijke inschrijvingen, m.n. ziekenfonds, scholen, opleidingen, enz. Let op! Het recht op bepaalde sociale tarieven alsook het recht op familiale bijdragen zullen pas gelden wanneer uw familieleden beschikken over een eigen nationaal nummer.

U moet weten dat elke instantie in België gerechtigd is om de geldigheid van de buitenlandse authentieke akten, die ze wordt voorgelegd, te erkennen (artikel 27 § 1 Wetboek Internationaal Privaatrecht). Zo kan het gebeuren dat bepaalde akten door een instantie (bv. door de Dienst Vreemdelingenzaken) worden erkend, terwijl andere instanties (bv. het gemeentebestuur) ze niet erkennen. Deze conflicten kunnen een aantal praktische moeilijkheden met zich meebrengen en een belangrijke achterstand veroorzaken.