Naast een indiening op het grondgebied is ook een laagdrempelige schriftelijke of digitale indiening (bij DVZ of de diplomatieke post) een mogelijke piste. Daarnaast wordt er in het advies ingegaan op de aard van de professionele ondersteuning die vereist is om een aanvraag gezinshereniging tot een goed einde te brengen. Die begeleiding staat onder druk; alsmaar meer diensten haken noodgedwongen af, omdat ze niet tegemoet kunnen komen aan de vraag en de intensiviteit van het werk.

Myria lanceert vandaar opnieuw een oproep om de procedure te vereenvoudigen en de broodnodige begeleiding systematisch te organiseren. Tot slot besteedt Myria in het advies aandacht aan gezinshereniging met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.