In het Essex-dossier werd bijvoorbeeld via het financieel onderzoek een crimineel vermogensvoordeel vastgesteld van in totaal 7 miljoen euro voor alle smokkeltransporten van het netwerk. Louter en alleen voor het transport met de 39 dodelijke slachtoffers bedroeg het vermogensvoordeel 460.000 euro.
Smokkelnetwerken worden immers gerund door criminele ondernemers die hun business organiseren en leiden zoals een multinational. Een goede internationale samenwerking en een uitgebreid financieel onderzoek vormen de meest effectieve manieren om de smokkelnetwerken te treffen en financieel droog te leggen op basis van het follow the moneyprincipe. Een dergelijke aanpak met inbeslagnames van de criminele vermogens in de verschillende landen past binnen een internationale ketenaanpak waarbij alle schakels hun rol dienen te spelen. Als een schakel ontbreekt of faalt, dan breekt de ketting.