Ook al werden de feiten in deze zaak niet gekwalificeerd als mensenhandel met oog op het doen plegen van misdrijven, toch is het interessant om deze te publiceren.

Deze zaak werd in eerste aanleg door de correctionele rechtbank van Turnhout behandeld (beslissing van 17 oktober 2012).

Het hof behandelde onder de tenlastelegging ‘deel uitmaken van een criminele organisatie’ enkele feiten waarbij de hoofdbeklaagden mensen in opdracht van de organisatie winkeldiefstallen lieten plegen. Enkele mensen verklaarden dat ze dat deden uit angst voor de bende en/of omdat ze ertoe verplicht werden. Het hof verhoogde de gevangenisstraffen van de twee hoofdbeklaagden tot respectievelijk zes en acht jaar, onder meer gelet op de ernst van de feiten, op de bedreigingen van familieleden van slachtoffers die hun werk niet naar behoren uitvoerden, enzovoort.