Wanneer dergelijke minderjarigen worden gedetecteerd is het essentieel dat zij voor opvang terechtkunnen in een gespecialiseerd opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zoals Esperanto. Ze kunnen daar rekenen op begeleiding op maat en de getroffen veiligheidsmaatregelen moeten het risico op verdwijning beperken. 

(Politie)verhoren in een veilige omgeving en in aanwezigheid van een vertrouwenspersoon maken het ook gemakkelijker om een vertrouwensband op te bouwen.

Zo toonde het Essex-dossier aan dat verschillende Vietnamese minderjarigen met succes naar een dergelijk centrum zijn doorverwezen en er opvang hebben gekregen.