De rechtbank veroordeelde een beklaagde, die het transport van goederen, personen en geld tussen België en Bulgarije uitvoerde in opdracht van het prostitutiemilieu, voor mensenhandel en voor witwassing van een totaalbedrag van 66.270 euro. Uit het dossier (en meer bepaald uit het lokaliseren van telefoongesprekken) bleek dat de beklaagde in nauw contact stond met het prostitutiemilieu in Brussel en Antwerpen. Hij dook ook als contactpersoon op in verschillende dossiers die in België geopend zijn in het kader van mensenhandel. Uit de samenwerking met Bulgarije bleek dat de beklaagde verschillende keren de Bulgaarse grens was overgestoken in gezelschap van vrouwen van wie bekend was dat ze deel uitmaakten van het prostitutiemilieu en dat hij heel regelmatig tussen België en Bulgarije pendelde. Zo kostte een rit met beklaagde richting België 150 euro en een terugrit naar Bulgarije 100 euro. De beklaagde wist dat de meisjes die hij vervoerde naar België kwamen om er zich te prostitueren. Bij de geldtransporten hield beklaagde een commissie af op de te transporteren som. Voor de bagage was de prijs afhankelijk van de grootte ervan.

De rechtbank veroordeelde de beklaagde tot een gevangenisstraf van 5 jaar met uitstel, voor het deel dat de voorlopige hechtenis overschreed, en tot een boete van 22.000 euro. De rechtbank spreekt ook de bijzondere verbeurdverklaring uit van het geld dat afkomstig was van de verkoop van het in beslag genomen voertuig, en van de sommen die de beklaagde in zijn bezit had of die het voorwerp vormden van de witwassing.

Tegen deze beslissing is beroep aangetekend. Het zal weer voorkomen in de loop van 2016.