In deze zaak ging het om georganiseerde mensensmokkel binnen het Indische en Iraaks-Koerdische milieu. Het onderzoek werd opgestart na de interceptie van een aantal Indiërs ter hoogte van de parking van Groot-Bijgaarden en leidde naar een Indische organisatie die transporten voor mensen zonder verblijf regelden naar het Verenigd Koninkrijk. De transporten werden hoofdzakelijk ‘met garantie’ georganiseerd.

Het hof bevestigde, mits enkele aanpassingen, het vonnis van 6 november 2013 door de correctionele rechtbank van Brussel in eerste aanleg.