In beroep werd de in eerste aanleg uitgesproken veroordeling van de correctionele rechtbank van Charleroi van 21 september 2017 bevestigd. Het hof heeft de gevangenisstraf wel verzwaard van zes naar acht jaar. Wat de tenlasteleggingen betreft wees het hof erop dat de beklaagde controle over zijn slachtoffers verwierf door ze emotioneel aan zich te binden en ze op die manier in de prostitutie te dwingen. Hij hield ze vervolgens onder controle door ze bij hem thuis onderdak te verschaffen, door ze constant in de gaten te houden o.a. via telefoon en door er tegenover hen een aanwijzende en dreigende houding op na te houden. Bovendien kon het hof op basis van de manier waarop elk van de vijf slachtoffers in België tot prostitutie werden aangezet, opmaken dat zij geen andere echte en reële keuze hadden dan zich naar het gedrag van de verdachte te schikken namelijk door hun emotionele en economische afhankelijkheid en hun sociale en administratieve situatie.