Uit het Essex-dossier en uit een literatuurstudie blijkt dat in verschillende buurlanden Vietnamese smokkelslachtoffers worden uitgebuit in cannabisplantages om hun smokkelschulden af te betalen. Daarnaast moeten Vietnamese slachtoffers namaakproducten verkopen zoals illegale sigaretten. Dat zijn vormen van gedwongen criminaliteit die complexe onderzoeken vergen waarvoor er in België onvoldoende middelen zijn en die geen echte prioriteit meer vormen. Er worden dus in België geen Vietnamese slachtoffers in situaties van gedwongen criminaliteit gedetecteerd. Maar dat kan mogelijk op een lacune wijzen in de detectie door de eerstelijnsdiensten.