Het instrumentarium voor een succesvolle bestrijding van mensensmokkel is voorhanden. Dat model mag niet ontregeld worden door beleidskeuzes die louter gericht zouden zijn op de verstoring van de smokkelmarkt door een strijd te gaan voeren tegen transmigranten in het kader van een zogenaamde ‘jacht op illegalen’. Een loutere overlastbestrijding in het kader van ordehandhaving mag dus niet in de plaats komen van de smokkelbestrijding. Dit zou zelfs contraproductief zijn voor de strafrechtelijke aanpak van de mensensmokkel. In dit opzicht mogen de politiediensten de smokkelslachtoffers niet beschouwen als personen in irregulier verblijf die zo snel mogelijk van het Belgische grondgebied moeten verwijderd worden maar juist als mensen die een belangrijke informatiebron zijn in de strijd tegen de mensensmokkelaars.

Bij een strafrechtelijke aanpak van mensensmokkel moet de focus gelegd worden op het verzamelen van bewijsmateriaal tegen de smokkelaars. Gerichte politiecontroles op plaatsen waar de smokkelaars op heterdaad kunnen betrapt worden leveren daarbij het meeste op.

Myria beveelt aan te focussen op de strafrechtelijke aanpak van de smokkelaars, niet in de strijd tegen mensensmokkelslachtoffers. Daarvoor heeft de politie voldoende recherchecapaciteit nodig.