In dit carwashdossier heeft de rechtbank de tenlastelegging mensenhandel (maar geen mensensmokkel) aangenomen tegenover Pakistanis en hun bedrijf, dat Indische werknemers in hun carwash uitbuitte: volgens de rechtbank werkten ze in mensonwaardige omstandigheden, omdat ze in ruil voor het werk dat ze presteerden geen deftig loon kregen (alleen kost en inwoon, en heel sporadisch een beperkte som) en omwille van de precaire situatie waarin ze zich bevonden en die de beklaagden hebben misbruikt. De rechtbank wijst er nog op dat de instemming van de slachtoffers met hun uitbuiting irrelevant is.

Dit vonnis is definitief.