De rechtbank heeft een beklaagde uit Bangladesh bij verstek veroordeeld voor mensenhandel en verschillende tenlasteleggingen op vlak van sociaal recht. Ter zitting hebben de burgerlijke partijen toelichting gegeven bij de omstandigheden waarin ze naar België zijn gekomen en bij hun precaire leefomstandigheden (ze sliepen op een mat, de tv die ze hadden kunnen krijgen werd hen afgenomen, ze kregen enkel de restjes uit een restaurant te eten, dringende medische zorgen die ze nodig hadden kregen ze niet en ze mochten slechts één keer per week een douche nemen). Intussen moesten ze wel 12 uur per dag en 7 dagen op 7 werken voor een heel laag loon, naar buiten gaan mochten ze niet en elk contact met de buitenwereld was verboden. Ze werden door beklaagde zwaar onder druk gezet en ze hadden schrik voor eventuele represailles tegenover hen en de rest van hun familie in het thuisland. Het bedrijf van beklaagde werd burgerlijk aansprakelijk gesteld. De burgerlijke partijen kregen een materiële schadevergoeding van 54.000 euro en een morele schadevergoeding van 10.000 euro toegekend.