Het Federaal Migratiecentrum Myria, het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), de federale Ombudsman, Unia, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de l’enfant en het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede brengen onder de aandacht dat België door het weigeren van opvang aan mensen die daar recht op hebben internationaal erkende mensenrechten schendt.

Rechtsstaat ondermijnd

Bovendien wijzen de instellingen op meer dan 7.000 rechtelijke uitspraken van Belgische rechtbanken en de recente schorsingsbeslissing van de Raad van State, die door de overheid worden genegeerd. Dat ondermijnt de principes van de rechtsstaat. Een dergelijke houding van de Belgische overheid kan niet alleen gevolgen hebben voor het domein van asiel en migratie, maar ook voor de bredere rechtsstaat en democratie in België.

De mensenrechtenorganisaties roepen deze internationale actoren op om België aan te spreken op deze schendingen en er bij België op aan te dringen om een einde te maken aan deze mensenrechtenschendingen. Bovendien verzoeken ze de internationale actoren om indien mogelijk een bezoek aan België te brengen om de schendingen van de mensenrechten ter plaatse vast te stellen.

Zie ook de gezamenlijke mededeling van maandag 11 september 2023: Mensenrechten, ook voor alleenstaande mannelijke asielzoekers.