Het hof van beroep heeft de veroordelingen van de correctionele rechtbank van Namen van 15 december 2015 bevestigd tegen twee Chinese beklaagden en hun renovatiebedrijf.

Ze werden vervolgd voor mensenhandel en mensensmokkel, hulp bij illegaal verblijf en diverse inbreuken op het Sociaal Strafwetboek. Hen werd ten laste gelegd dat ze twee Chinese burgers die hier illegaal verbleven, huisvesting hadden geboden en ze hadden uitgebuit in het kader van renovatiewerken van restaurants.

Het hof oordeelde dat de feiten van mensenhandel duidelijk waren bewezen. De beklaagden deden de twee arbeiders voor hun rekening werken op eigen initiatief, via een tussenpersoon en terwijl ze op de hoogte waren van de verblijfssituatie van de arbeiders. De werkomstandigheden waren onwaardig: prestaties van 12 werkuren per dag, zonder dat ze waren aangegeven en zonder sociale dekking, een belachelijk laag loon (€ 5/uur), werkplaatsen die niet aan de sociale wetgeving voldeden en, volgens de vaststellingen van de speurders, erbarmelijke huisvesting, (geen bedden, geen verwarming, minimale sanitaire voorzieningen, verplichting om geïmproviseerde bedden te maken met betonblokken).

Daarnaast oordeelde het hof dat de tenlastelegging mensensmokkel niet noodzakelijk betekende dat de beklaagden een netwerk hadden opgericht dat het voor buitenlanders mogelijk maakte het Belgische grondgebied illegaal binnen te komen met het oog op het verkrijgen van een vermogensvoordeel. Deze tenlastelegging verwijst ook naar het illegaal verblijf van deze buitenlanders in België ook met het oog op het verkrijgen van een vermogensvoordeel. In dit geval was het vermogensvoordeel de winst, verkregen uit de goedkope tewerkstelling van de buitenlanders.

Het hof bevestigde over het geheel genomen de gevangenisstraffen en de boetes, opgelegd in eerste aanleg, met gedeeltelijke opschorting, evenals de burgerlijke veroordelingen. De rechtbank had in eerste aanleg definitieve bedragen van € 5.000 voor morele schadevergoeding en € 10.000 voor materiële schade toegekend