In een vonnis van 22 april 2016 [PLC1] had de Franstalige correctionele rechtbank van Brussel vijf beklaagden met de Vietnamese nationaliteit, waarvan drie bij verstek, veroordeeld voor mensensmokkel, met name tegenover drie minderjarigen. Samen met een zesde beklaagde werden ze ook veroordeeld om op verschillende manieren actief te zijn geweest binnen een criminele organisatie.

De beklaagden waren betrokken bij een internationaal netwerk van smokkelaars. Personen die uit Vietnam afkomstig waren werden tegen een aanzienlijke vergoeding hoofdzakelijk naar Groot-Brittannië gesmokkeld. De helft van de reis werd betaald bij het vertrek uit Vietnam, de andere helft door de familie zodra de overtocht was gelukt. Een reis naar België of Frankrijk kostte zo’n 20.000 euro, een reis naar Engeland 5.000 à 6.000 euro meer. Het geld werd betaald aan de ouders van de hoofdbeklaagde. Hij stond aan het hoofd van de organisatie. De familie van deze beklaagde betaalde de kosten voor onder meer het vervoer (vergoeding van de chauffeurs).

Een andere beklaagde beheerde de gelden en stond in voor de logistiek van de organisatie. De andere beklaagden traden op als tussenpersonen, chauffeurs of verstrekkers van accommodatie.

Personen die naar Engeland wilden gaan werden ondergebracht in safehouses te Brussel en vervolgens naar de parking van Groot-Bijgaarden gebracht. Daar klommen ze in vrachtwagens richting Calais en vervolgens het Verenigd Koninkrijk (ofwel in de cabine van de vrachtwagen met medeweten van de chauffeur, ofwel in de oplegger tussen de lading, soms met gevaar voor eigen leven).

Leden van de organisatie die contacten legden om mensen afkomstig uit Oekraïne via Oost-Europa of via Zuid-Europa aan te kunnen voeren, stippelden routes uit in de landen waar de kandidaat-migranten doorheen trokken.

De feiten kwamen aan het licht na de ontdekking van verschillende mensen, onder wie minderjarigen, zonder papieren in vrachtwagenopleggers in Groot-Bijgaarden en Calais. De verschillende betrokkenen en de modus operandi konden op basis van telefoontaps worden achterhaald. Ook zijn verschillende observaties uitgevoerd. Bankonderzoek heeft geldtransfers via Western Union vanuit België en andere West-Europese landen naar Vietnam blootgelegd.

Het hoofd van de organisatie werd bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en tot een boete van 90.000 euro.

PAG-ASA en Myria hadden zich burgerlijke partij gesteld en kregen elk één euro.

De leider van de organisatie, die in Duitsland was gearresteerd en aan de Belgische autoriteiten werd overgeleverd, tekende verzet aan tegen het vonnis.

De beklaagde erkent de feiten van mensensmokkel maar betwist dat hij de leider van een criminele organisatie is.

In zijn vonnis veroordeelde de rechtbank de beklaagde voor de ten laste gelegde feiten en baseerde zich daarbij op de vaststellingen en observaties van de politie, telefoontaps en computerdoorzoeking op afstand van de Facebook-accounts van de beklaagde. Die leverden informatie op over zijn talrijke gesprekken over deze smokkel, de betalingen voor de overtocht van de mensen zonder papieren, en ook over de druk die op de families van de migranten in Vietnam werd uitgeoefend om te betalen.

De rechtbank oordeelde dat de beklaagde wel degelijk de leider was van de Belgische tak van de criminele mensensmokkelorganisatie: hij organiseerde de trajecten, gaf uitleg bij de mogelijke routes, zorgde voor de verandering van logies, leidde de migranten naar de safehouses, bepaalde de prijzen en gaf kortingen, zorgde voor de inning van de bedragen, gaf opdracht tot vrijheidsberoving en vervolgens vrijlating van de migranten nadat ze de grens waren overgestoken, zolang de in Vietnam achtergebleven familie de som niet had gestort.

De rechtbank veroordeelde de beklaagde tot een gevangenisstraf van acht jaar en tot een boete van 90.000 euro en beval zijn onmiddellijke aanhouding.

Myria en PAG-ASA kregen één euro definitief.

Deze veroordeling is definitief.

 [PLC1]Link naar beslissing correctionele rechtbank toevoegen

Link naar beslissing van 25 november 2020 toevoegen in rechtspraak correctionele rechtbank  van 22 april 2016

+ website  aanpassen

“Deze beslissing is definitief voor de beklaagden die veroordeeld werden op tegenspraak”

AJOUTER:

“Op verzet werd de leider van de organisatie opnieuw veroordeeld door de Franstalige correctionele rechtbank van Brussel op 25 november 2020.”