De zaak kwam aan het licht toen een hulporganisatie voor personen die werken in de prostitutie, de politie verontrustende informatie bezorgde over een man die verschillende meisjes en vrouwen zou aanzetten tot prostitutie. De man zou de meisjes beloven snel veel geld te kunnen verdienen. Hij maakt naaktfoto’s van hen die hij nadien gebruikt voor advertenties op een website waarbij extreme zaken werden aangeboden. Hij hield hen onder druk door te dreigen de naaktfoto’s openbaar te maken en aan familieleden te tonen. De beklaagde regelde de afspraken met klanten voor de meisjes. De meisjes moesten een deel van hun geld aan hem afstaan, 60 procent van de opbrengst was voor de meisjes, 40 procent voor de beklaagde. Zijn IP-adres kon gelinkt worden aan advertenties van ongeveer 70 meisjes. Bij verschillende feiten waren ook minderjarigen betrokken. Hij benaderde vooral meisjes die het financieel moeilijk hadden. Er kwamen ook feiten aan het licht van kinderpornografie en de aanranding van een zesjarig meisje. De onderzoeksrechter stelde een deskundige psychiater en psycholoog aan.

De beklaagde werd naast mensenhandel ook vervolgd voor feiten van verkrachting, kinderpornografie, schending van de openbare zeden etc. De rechtbank sprak de man vrij voor de tenlastelegging van mensenhandel. Hoewel hij vrouwen koos die het financieel moeilijk hadden en hen onder druk zette op verschillende manieren, bleek uit het dossier niet dat de vrouwen geen eigen keuze hadden. Ze regelden zelf hun vervoer, incasseerden zelf de gelden, werden niet door hem gehuisvest, en stonden niet onder zijn fysieke controle. Er was geen fysiek geweld, enkel morele chantage. Meerdere vrouwen beslisten niet op zijn voorstel in te gaan. In die zin waren de omstandigheden waarin de vrouwen werkten als sekswerkers niet in strijd met de menselijke waardigheid. Hij werd wel veroordeeld voor andere tenlasteleggingen tot onder meer een gevangenisstraf van 6 jaar.

Dit vonnis is definitief.