Deze zaak ging aan het rollen toen een uitzendbureau de politiediensten verwittigden omwille van een persoon die zich was komen aanbieden voor een inschrijving met het oog op tewerkstelling met voorlegging van geldige identiteitsdocumenten. Echter leek de persoon qua fysionomie niet op de persoon op de identiteitsdocumenten. Deze waren opgesteld op naam van de beklaagde.

Tussen januari 2012 en oktober 2013 heeft de beklaagde tegen betaling zijn identiteitsdocumenten ter beschikking gesteld aan personen die illegaal op het grondgebied aanwezig waren met het oog op tewerkstelling van deze persoon.

De beklaagde werd bij verstek veroordeeld tot mensensmokkel, poging tot mensensmokkel, valsheid in geschriften, oplichting en poging tot oplichting.

De beklaagde krijgt een hoofdgevangenisstraf van 2 jaar en een geldboete van tweeduizend euro.