In deze zaak stonden twaalf beklaagden onder meer terecht voor hun aandeel in prostitutie- en mensenhandelactiviteiten. Onder de tenlasteleggingen bevonden zich onder meer: de exploitatie van prostitutie, ook ten aanzien van minderjarigen; mensenhandel met oog op seksuele uitbuiting en verkrachting. Twee beklaagden stonden ook terecht voor het verspreiden van kinderpornografie (maar niet op basis van de tenlastelegging mensenhandel). Slechts één van de twee werd daarvoor veroordeeld.

De zaak kwam aan het licht na een anonieme klacht over advertenties op de website van een zogenaamd modellenbureau dat minderjarige modellen zou zoeken. In werkelijkheid ging het om een escortebureau.

Voornamelijk Letse vrouwen werden naar Nederland gelokt om zich te prostitueren. Sommigen waren op de hoogte van die intenties, anderen niet. Eén van de minderjarige meisjes werd naar Nederland gehaald, zogezegd om als kinderoppas te werken, maar vanaf haar aankomst werd ze verplicht zich te prostitueren. De meisjes werden geregeld naar Belgische klanten gebracht. Ze werden bedreigd en geslagen, en moesten minstens de helft van hun verdiensten af staan. Ze waren bang voor hun uitbuiters, die gretig op die angst inspeelden. Ook vrouwen van Belgische origine werden door de beklaagden via escortebureaus in de prostitutie tewerkgesteld.

Eén van de beklaagden prostitueerde zich oorspronkelijk zelf in opdracht van enkele andere beklaagden, maar ging al vlug zelf over tot het aanzetten tot exploitatie van de prostitutie.

Een andere beklaagde zette eveneens Letse vrouwen aan het werk als prostituee. De vrouwen werkten zeven dagen per week en moesten de klok rond ter beschikking zijn. Ze moesten in alle omstandigheden werken, ook als ze ziek waren. Ze hadden bovendien geen zeggenschap over de seksuele diensten die ze moesten leveren.

In deze zaak werden gevangenisstraffen van achttien maanden tot acht jaar uitgesproken. Eén van de beklaagden kreeg opschorting verleend, omdat zij gebukt ging onder de dominante persoonlijkheid van haar echtgenoot, een andere beklaagde.

Twee beklaagden hebben beroep aangetekend. In een arrest van 12 september 2013 van het hof van beroep van Antwerpen, worden zij vrijgesproken voor bepaalde betichtingen inzake exploitatie van ontucht of prostitutie. Een aantal verzwarende omstandigheden inzake mensenhandel worden ook niet langer weerhouden. Hun straffen werden ook gereduceerd.