Het hof van beroep van Gent heeft een dossier met betrekking tot een gedwongen huwelijk herbekeken.

Een Somalische beklaagde werd vervolgd voor verkrachting van een minderjarige ouder dan veertien en zestien jaar met verzwarende omstandigheden; mensenhandel met het oog op uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting met verzwarende omstandigheden; vrijwillige slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden; onmenselijke behandeling met verzwarende omstandigheden; valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken; willekeurige opsluiting.

Hij werd ervan beschuldigd zijn minderjarige echtgenote tot seksuele betrekkingen te hebben gedwongen. De geboortedatum van het jonge meisje zou zijn vervalst op haar identiteitsdocumenten en op de Somalische huwelijksakte.

Het meisje stelde zich via haar voogd burgerlijke partij.

Het onderzoek werd opgestart toen het meisje in juli 2018 de politie belde. Die trof haar aan op het balkon van het appartement waar ze met haar partner, de beklaagde, woonde. Zij verklaarde dat ze in 2016 gedwongen was om op vijftienjarige leeftijd, via de telefoon, te huwen. Ze kwam in 2017 vanuit Somalië in België aan. Haar moeder zou ervoor gezorgd hebben dat zij een paspoort kreeg met een valse geboortedatum. Haar man zou haar tot seksuele betrekkingen hebben gedwongen. Het appartement mocht ze niet verlaten.

Een leeftijdstest wees uit dat het meisje veertien jaar en zes maanden oud was, met een marge van twee jaar. In 2016 was een visum aangevraagd voor gezinshereniging met haar echtgenoot (op grond van een religieus huwelijk dat in 2011 zou hebben plaatsgevonden).

Ze werd verschillende keren gehoord, met name via een audiovisueel verhoor. Op zevenjarige leeftijd werd ze in Somalië besneden (besnijdenis type drie, met een vernauwing van de vaginale opening), wat het seksuele contact met haar man bijzonder pijnlijk maakte. De man zou hebben geweigerd haar naar de dokter te brengen om haar vaginale opening te vergroten. Sinds de aanhouding van haar man werden zij en haar familie bedreigd. Haar man zou haar komst naar België hebben georganiseerd, via Oeganda en door de tussenkomst van een smokkelaar. De papieren zouden in Oeganda zijn geregeld. Ze gaat halftijds naar school.

Ook de beklaagde is verhoord. Hij verklaarde dat hij in 2011 met het meisje in Somalië was getrouwd maar de huwelijksakte zou pas in 2016 zijn opgesteld, omdat hij haar naar België wou laten overkomen. Hij betaalde zijn schoonmoeder 1.500 euro voor het huwelijk en alle reiskosten. Zijn echtgenote was volgens hem ruim meerderjarig. Hij ontkende haar tot seksuele betrekkingen te hebben gedwongen.

De meeste tenlasteleggingen werden als bewezen beschouwd door de correctionele rechtbank van Oudenaarde in een vonnis van 30 augustus 2019.

Wat de mensenhandel betrof, droeg de beklaagde actief bij aan de komst van het jonge meisje naar België, vermoedelijk voor een (gedwongen) huwelijk, door de daaraan verbonden kosten te betalen. Hij ving haar op en buitte haar zelf seksueel uit. De rechtbank wees er in dit verband op dat de wet geen bijzondere vorm van uitbuiting vereist. Door haar minderjarigheid, isolement en afhankelijkheid bevond ze zich in een kwetsbare sociale situatie.

Hij werd vrijgesproken voor de tenlasteleggingen opzettelijke slagen en verwondingen en willekeurige opsluiting.

De rechtbank veroordeelde de beklaagde tot een gevangenisstraf van acht jaar en tot een ontzetting uit de rechten. Hij veroordeelde hem ook tot betaling aan de burgerlijke partij van een morele schadevergoeding van 5.000 euro.

Het hof van beroep bevestigt de in eerste aanleg uitgesproken veroordelingen en vrijspraken. Op één punt heeft het hof het vonnis evenwel bijgestuurd: de eerste rechters waren niet bevoegd en veroordeelden de beklaagde dus ten onrechte voor de tenlastelegging verkrachting van een minderjarige ouder dan zestien jaar (aangezien het slachtoffer als jonger dan zestien jaar werd beschouwd) waarvoor de raadkamer had beslist dat er geen reden was tot vervolging.

Het hof verzwaarde de straf tot twaalf jaar gevangenis.