Actueel

Zoek

Soedan, tussen onraad en ontrading Publicatie

Soedan, tussen onraad en ontrading

25 september 2017

De polemiek rond de aanhoudingen van Soedanezen rond het Noordstation en hun opsluiting in gesloten centra in afwachting van hun verwijdering zwelt aan. Om de paar honderd mensen te verwijderen die van Engeland droomden en wier reis eindigde tussen het gras van het Maximiliaan Park en de hekken van een gesloten centrum, is het nodig ze te identificeren. Daartoe heeft onze regering het initiatief genomen om te onderhandelen met vertegenwoordigers van Soedan, een van de ergste dictaturen ter wereld. 

Veroordeling in de zaak van de Emirati prinsessen: een sterk signaal tegen de straffeloosheid van mensenhandel Publicatie

Veroordeling in de zaak van de Emirati prinsessen: een sterk signaal tegen de straffeloosheid van mensenhandel

23 juni 2017

Deze vrijdag, 23 juni, oordeelde de 59ste kamer van de correctionele rechtbank te Brussel in de zaak die bekend staat als de “Conrad prinsessen”. Zij meende dat de tenlasteleggingen mensenhandel en onterende behandeling bewezen waren, en veroordeelde de prinsessen tot een gevangenisstraf van 15 maanden met uitstel, en een boete van 165.000 euro, voor de helft met uitstel. 

Dossier van de prinsessen uit de Verenigde Arabische Emiraten: mensenhandel mag geen straffeloosheid kennen Publicatie

Dossier van de prinsessen uit de Verenigde Arabische Emiraten: mensenhandel mag geen straffeloosheid kennen

15 juni 2017

Myria verheugt zich dat het dossier van de prinsessen uit de Verenigde Arabische Emiraten, dat in 2008 werd opgestart, na jaren van procedureslagen eindelijk ten gronde zal worden behandeld. Myria (het Federaal Migratiecentrum) stelde zich burgerlijke partij in dit dossier, naast verschillende slachtoffers en de gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel. De strijd tegen mensenhandel stimuleren is een van Myria’s opdrachten. Het gaat om een belangwekkend dossier, vandaar dat Myria zich burgerlijke partij stelde. 

Myria jaarrapport Migratie 2017 – Internationale spanning, nationale soevereiniteit en grondrechten Publicatie

Myria jaarrapport Migratie 2017 – Internationale spanning, nationale soevereiniteit en grondrechten

15 juni 2017

Myria stelt op donderdag 15 juni zijn nieuwe jaarverslag voor: Migratie in cijfers en in rechten 2017. Zoals voorgaande jaren zet het Federaal Migratiecentrum de gebeurtenissen van de afgelopen periode op een rijtje, analyseert ze, en toetst beleid en praktijk aan grondrechten. Aan de hand van de meest recent beschikbare cijfers beschrijft Myria de evoluties. In deze cijfers lijkt de migratiecrisis opgelost, maar morele en juridische bezwaren bij de manier waarop ze aangepakt werd schetsen een genuanceerder beeld. Migratie, met alle daarbij horende uitdagingen inzake overheidsbeleid, grondrechten, economische overwegingen, integratie, en de Europese dimensie, blijven met andere woorden brandend actueel. 

Myriadoc 4: Wie kan een humanitaire visum krijgen? (persbericht) Publicatie

Myriadoc 4: Wie kan een humanitaire visum krijgen? (persbericht)

23 mei 2017

Humanitaire visa kwamen recent onder de publieke aandacht, naar aanleiding van een fel gemediatiseerde ‘visumrel’. Humanitaire visa worden vandaag dan ook vaker dan ooit aangehaald in de roep om veiligere, legale migratiekanalen naar België en Europa. Tegelijk is er over deze visa maar weinig bekend en wordt er maar met mondjesmaat informatie over vrijgegeven. Wie krijgt deze visa, om welke redenen en op welke basis? Wat met de humanitaire visa kort verblijf versus lang verblijf, hervestigingen, en de fameuze ‘uitzonderlijke reddingsoperaties’ zoals die van Syrische Christenen? Myria dook in het beschikbare materiaal en de parlementaire vragen, analyseerde de visumdatabank van de FOD Buitenlandse Zaken, en deed interviews onder meer met personen die aanvragers van een humanitair visum begeleiden.