In een gezamenlijke nota van december 2022 heeft Myria samen met vier andere mensenrechteninstellingen de federale regering opgeroepen om alle nodige maatregelen te nemen om de humanitaire crisis aan te pakken, haar (internationale) verplichtingen na te komen, en ook op langere termijn maatregelen te nemen.

  1. Organiseer (nood)opvang, in overleg met de andere overheden, zodat niemand op straat hoeft te slapen;
  2. Voorzie in de nodige administratieve capaciteit en flexibiliteit om alle asielaanvragen onmiddellijk te registreren en dat in meer menselijke omstandigheden. Dat kan naar het model dat bestaat voor aanvragers van tijdelijke bescherming die Oekraïne ontvlucht zijn;
  3. Doe bij de registratie meteen een eerste screening van de kwetsbaarheden van de betrokken personen om de meest kwetsbaren bij voorrang (aangepaste) opvang te kunnen bieden;
  4. Werk daarnaast aan langetermijnoplossingen, waaronder een solide opvangsysteem, dat zich kan aanpassen aan de schommelingen die inherent zijn aan de asielrealiteit;
  • Respecteer een redelijke behandelingsduur van asieldossiers en werk achterstanden weg;
  • Bouw voldoende buffercapaciteit (snel activeerbare plaatsen) uit buiten crisismomenten, en sluit niet te snel plaatsen;
  • Investeer in individuele opvangplaatsen, ook om een langdurig verblijf in collectieve opvang te vermijden.